Oferta


Firma SAVIS – POMIARY ELEKTRYCZNE do 1989 roku specjalizuje się w zakresie badań i pomiarów instalacji elektrycznych, maszyn oraz urządzeń i obejmuje:

POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ

 • pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania
 • pomiary separacji elektrycznej
 • pomiary izolacji stanowiska

POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

 • obwodów odbiorczych jednofazowych i trójfazowych
 • linii kablowych zasilających i sterowniczych

BADANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

POMIARY URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

POMIARY URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH

POMIARY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

POMIARY ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH

POMIARY I BADANIA MASZYN Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

BADANIA BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO (PAT)

 • badania sprzętu biurowego
 • badania sprzętu informatycznego
 • badania sprzętu AGD
 • badania sprzętu medycznego

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWYCH

POMIARY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

 • pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz nowoczesnym i sprawdzonym sprzętem pomiarowym a także profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym. Wszystko to umożliwiają nam kompleksowe wykonanie usługi wraz z dokumentacją z przeprowadzonych badań i pomiarów.

IMG_13

IMG_8

IMG_9

Salon Fryzjerski Helena